Oxford, England

????(Oxford): ????2006.8.17(?) One-day tour, ?????????...